Би Бурханы зааснаар амьдарна
  Footnotes

  86

  Би Бурханы зааснаар амьдарна

  Баяртайгаар

  Миний амьдрал °Бурхaнаас өгсөн бэлэг.

  °Амьдрaлын минь °зорилго °тэнгэрээс эхлэлтэй.

  Дэлхийн энэ сайхан гэртээ ирэхээр сонгосон би.

  °Төрөхөөс чиглүүлэх °Бурхaны гэрлийг дагана.

  Би °Бурхaны зааснаар амьдарна.

  Түүний үг, хайрыг нь мэдэрнэ.

  Би хичээнэ, би залбирна.

  Үргэлж Түүний зааснаар явна.

  Дэлхий мөн тэнгэрт байсан ч

  аз жаргалтай байна би.

  °Бурхa-наас, амь-дар-лын, зори-лог, тэнг-рээс, ир-хээр, төр-хөөс, Бурх-ны

  Үг, ая: Ванжа Ё.Воткинс, (1938– ) © 1981 IRI

  Mosiah 2:41

  Abraham 3:25–26