Дуу дуулах цаг
Анхдагчийн хүүхдүүд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

137

Анхдагчийн хүүхдүүд

Сэргэлэн цовоо

Анхдагчийн хүүхдүүд алс холын замыг явган туулсан юм.

Тийн алхаж байхдаа тэд дуугаа дуулж ажлаа амжуулж °байсан юм.

Ариун өдрөө тэд бүгд амарч, судраа уншин залбирч °байсан юм.

Өдөр бүр тэд хол зам туулан тоглож, дуулан алхаж байсан юм.

°бай-сийм

Үг, ая: Элизабэт Фэчэр Бэйтс, (1909–1999) © 1957 IRI