Дуу дуулах цаг
Даруухнаар, намуухнаар
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

11

Даруухнаар, намуухнаар

Даруухнаар

Даруухнаар, намуухнаар, хайраар бид Таныг бодож,

Даруухнаар, намуухнаар, зөөлнөөр бид дуу аялцгаана.

Даруухнаар, намуухнаар бид бүгд залбирч байна.

Ариун Сүнс зүрх сэтгэлд минь байхыг зөвшөөрөөч.

Үг, ая: Клара В.Макмастэр, (1904–1997) © 1959 IRI

Doctrine and Covenants 19:23