Skrifterna
Läran och förbunden 73


Kapitel 73

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Hiram i Ohio den 10 januari 1832. Från början av december föregående år hade profeten och Sidney varit upptagna med att predika, och härigenom hade mycket åstadkommits för att minska de negativa känslor som hade uppstått mot kyrkan (se överskriften till kapitel 71).

1–2: Äldsterna ska fortsätta predika; 3–6: Joseph Smith och Sidney Rigdon ska fortsätta översätta Bibeln tills den är klar.

1 För sannerligen, så säger Herren: Jag finner det nödvändigt att de fortsätter med att predika evangeliet och förmana församlingarna i områdena runt omkring, fram till konferensen.

2 Och se, då ska deras olika missioner tillkännages för dem genom konferensens röst.

3 Och sannerligen säger jag, Herren, till er, mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon: Det är nödvändigt att åter översätta,

4 och att i den mån det är möjligt predika i områdena runt omkring fram till konferensen. Och sedan är det nödvändigt att fortsätta med översättningsarbetet tills det är avslutat.

5 Och låt detta vara ett mönster för äldsterna tills de får närmare besked, alldeles som det är skrivet.

6 Nu ger jag er inte mer denna gång. Fäst bältet om era höfter och var allvarliga. Ske alltså. Amen.