Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 14


Luku 14

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta David Whitmerille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829. Whitmerin perhe oli kiinnostunut suuresti Mormonin kirjan kääntämisestä. Profeetta asettui asumaan Peter Whitmer vanhemman taloon, jonne hän jäi käännöstyön loppuun saattamiseen ja pian ilmestyvän kirjan tekijänoikeuden saamiseen asti. Whitmerin pojista kolme, joista kukin oli saanut todistuksen työn aitoudesta, huolestui syvästi henkilökohtaisten velvollisuuksiensa asiasta. Tämä ilmoitus ja kaksi seuraavaa (luvut 15 ja 16) annettiin vastauksena kysymykseen urimin ja tummimin kautta. David Whitmeristä tuli myöhemmin yksi Mormonin kirjan kolmesta silminnäkijästä.

1–6 Viinitarhan työmiehet pelastuvat. 7–8 Iankaikkinen elämä on suurin Jumalan lahjoista. 9–11 Kristus loi taivaat ja maan.

1 aSuuri ja ihmeellinen teko on tulemaisillaan julki ihmislapsille.

2 Katso, minä olen Jumala; ota varteen minun sanani, joka on elävä ja väkevä, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se hajottaa sekä nivelet että ytimen; ota sen tähden varteen minun sanani.

3 Katso, vainio on jo vaalennut korjattavaksi; sen tähden se, joka haluaa korjata satoa, pankoon sirppinsä työhön kaikin voimin ja korjatkoon satoa niin kauan kuin päivä kestää, jotta kokoaisi sielullensa ikuisen pelastuksen aarteen Jumalan valtakunnassa.

4 Niin, jokainen, joka panee sirppinsä työhön ja korjaa satoa, on Jumalan kutsuma.

5 Sen tähden, jos sinä pyydät minulta, sinä saat; jos sinä kolkutat, sinulle avataan.

6 Pyri tuomaan esiin minun Siionini ja vahvistamaan sitä. Pidä minun käskyni kaikissa asioissa.

7 Ja jos apidät minun käskyni ja bkestät loppuun asti, saat ciankaikkisen elämän, joka lahja on suurin kaikista Jumalan lahjoista.

8 Ja tapahtuu, että jos pyydät uskossa Isältä minun nimessäni uskoen, sinä saat aPyhän Hengen, joka antaa sanat, niin että voit btodistaa asioista, joita sekä ckuulet että näet, ja myös, niin että voit julistaa parannusta tälle sukupolvelle.

9 Katso, minä olen aJeesus Kristus, belävän Jumalan cPoika, joka dloi taivaat ja emaan, fvalo, jota ei voida kätkeä gpimeyteen.

10 Ja nyt, minun täytyy tuoda evankeliumini atäyteys bpakanoilta Israelin huoneelle.

11 Ja katso, sinä olet David, ja sinut kutsutaan auttamaan; jos teet sen ja olet uskollinen, sinua siunataan sekä hengellisesti että ajallisesti, ja suuri on oleva palkkasi. Aamen.