Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 12


Luku 12

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Joseph Knight vanhemmalle Harmonyssa Pennsylvaniassa toukokuussa 1829. Joseph Knight uskoi Joseph Smithin sanat siitä, että tällä oli hallussaan Mormonin kirjan levyt, sekä käännöstyöstä, joka oli silloin käynnissä. Hän oli avustanut monta kertaa aineellisesti Joseph Smithiä ja hänen kirjuriaan, niin että he kykenivät jatkamaan kääntämistä. Joseph Knightin pyynnöstä profeetta kysyi Herralta ja sai tämän ilmoituksen.

1–6 Viinitarhan työmiehet pelastuvat. 7–9 Kaikki, jotka haluavat ja jotka ovat kelvollisia, voivat auttaa Herran työssä.

1 Suuri ja ihmeellinen teko on tulemaisillaan julki ihmislasten keskuudessa.

2 Katso, minä olen Jumala; ota varteen minun sanani, joka on elävä ja väkevä, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se hajottaa sekä nivelet että ytimen; ota sen tähden varteen minun sanani.

3 Katso, vainio on jo vaalennut korjattavaksi; sen tähden se, joka haluaa korjata satoa, pankoon sirppinsä työhön kaikin voimin ja korjatkoon satoa niin kauan kuin päivä kestää, jotta kokoaisi sielullensa ikuisen pelastuksen aarteen Jumalan valtakunnassa.

4 Niin, jokainen, joka panee sirppinsä työhön ja korjaa satoa, on Jumalan kutsuma.

5 Sen tähden, jos sinä pyydät minulta, sinä saat; jos sinä kolkutat, sinulle avataan.

6 Nyt, koska sinä olet pyytänyt, katso, minä sanon sinulle: Pidä minun käskyni ja pyri tuomaan esiin Siion ja vahvistamaan sen asiaa.

7 Katso, minä puhun sinulle sekä kaikille niille, jotka haluavat tuoda esiin tämän työn ja vahvistaa sitä.

8 Eikä kukaan voi auttaa tässä työssä, ellei hän ole nöyrä ja täynnä rakkautta, ellei hänellä ole uskoa, toivoa ja rakkautta, ellei hän ole itsensä hillitsevä kaikessa, mitä hänen huostaansa uskotaan.

9 Katso, minä, joka puhun nämä sanat, olen maailman valo ja elämä; ota sen tähden varteen kaikin voimin, niin sinut kutsutaan. Aamen.