Imibhalo Engcwele
INcwadi kaMormoni
Imibhalo eyengeziwe

Hide Footnotes

Itimu