Musik
Den himmelska elden
föregående nästa

2

Den himmelska elden

Jublande

1. Den himmelska elden ibland oss nu brinner,

Guds verk i den yttersta tid nu vi se.

Profeternas ord sin fullbordan ju finner,

oss änglar sänt bud vad på jorden skall ske.

[Chorus]

Med himmelens skaror vi jublande sjunga,

hosianna, hosianna till Gud och hans Son.

Låt ära mot höjden uppgå från vår tunga

från nu och för evigt. Amen, ja, amen.

2. Se, Herren sin hand har sträckt ut över jorden

att kärleksfullt samla de trogna till slut.

Guds fullmakt att handla är återställd vorden

och ljus över jord ifrån himlen går ut.

[Chorus]

Med himmelens skaror vi jublande sjunga,

hosianna, hosianna till Gud och hans Son.

Låt ära mot höjden uppgå från vår tunga

från nu och för evigt. Amen, ja, amen.

3. Välsignad skall bliva den väntade dagen,

då jorden iklädes sin härliga skrud.

När jude och hedning av Gud är antagen,

den dagen förkunnar basunernas ljud.

[Chorus]

Med himmelens skaror vi jublande sjunga,

hosianna, hosianna till Gud och hans Son.

Låt ära mot höjden uppgå från vår tunga

från nu och för evigt. Amen, ja, amen.

Text: William W. Phelps, 1792–1872.

Sjöngs vid invigningen av templet i Kirtland år 1836.

Musik: Henry Tucker, ca. 1863.

Läran och förbunden 109:79–80

Läran och förbunden 110