Musik
Bliv kvar hos mig
föregående nästa

100

Bliv kvar hos mig

Vördnadsfullt

1. Bliv kvar hos mig; se, dagens slut är när.

Bliv kvar, o Herre, snart är natten här.

Då allting annat sviker och bedrar,

o, Herre, Hjälpare, hos mig bliv kvar.

2. Som drömmar fly så ila våra år.

All jordens glädje likt en fläkt förgår.

Allt hastar hän mot sin förvandling snar.

Du är densamme, bliv du hos mig kvar.

3. Du ensam kan betvinga mörkrets hot

och giva styrka att stå frestar’n mot.

Var stund din närhet jag i nöden har;

i köld, i sol bliv, Herre, hos mig kvar.

Text: Henry F. Lyte, 1793–1847

Musik: William H. Monk, 1823–1889

Lukas 24:29

Johannes 15:4–12