Musik
Gud, vår Fader, vi dig be
föregående nästa

113

Gud, vår Fader, vi dig be

Vördnadsfullt

1. Gud, vår Fader, vi dig be.

Må du nådigt till oss se!

Vattnets kalk och brutet bröd

njuta vi som du oss bjöd.

2. Skänk oss, Fader vår, din nåd,

giv oss kärlek, tröst och råd.

När vi brödet taga nu,

var oss nära, Fader du!

3. Vattnets kalk vi dricka här,

fel förlåt, o Fader kär.

Skänk din Andes djupa frid

nu och så till evig tid.

Text: Annie Pinnock Malin, 1863–1935

Musik: Louis M. Gottschalk, 1829–1869; adapterad av Edwin P. Parker, 1836–1925.

Läran och förbunden 59:9–12

2 Nephi 10:24–25