Musik
Kommen till Frälsaren, alla som sörjen
föregående nästa

72

Kommen till Frälsaren, alla som sörjen

Tankfullt

1. Kommen till Frälsaren, alla som sörjen,

ångerfullt böjen knä, loven hans namn.

Kommen i ödmjukhet, bättring nu gören.

Herren dig räcker sin öppnade famn.

2. Glädje och ljus för dem som vilsna ströva.

Hopp för det hjärta som botfärdigt tror.

Anden förtröstan ger, ej dig bedröva.

Herren dig bönhört, din glädje är stor!

3. Rikligt skall livets bröd och vatten flöda

från Herrens höga tron – fatta då mod!

Kom till en kärleksfest, glöm sorg och möda.

Gläd dig, se Herren är nådig och god!

Text: Thomas Moore, 1779–1852; bearbetad Thomas Hastings, 1784–1872

Musik: Samuel Webbe, 1740–1816

Läran och förbunden 136:29

Hebreerbrevet 4:16