Musik
Pris vare Gud
föregående nästa

171

Pris vare Gud

Majestätiskt

Pris vare Gud, vårt värn och väl.

Allt liv sjung pris! Sjung mänskosjäl

och änglars kör i himlens land:

Pris Fader, Son och Helge And’!

Text: Thomas Ken, 1637–1711

Musik: Louis Bourgeois, ca 1510–1561, ur Genfer Psalter, 1500-talet

Psaltaren 148:1–2, 10–14

Efesierbrevet 1:3