Musik
Himlens Gud är städs oss nära
föregående nästa

192

Himlens Gud är städs oss nära

Milt

1. Himlens Gud är städs oss nära,

oss beskyddar natt och dag,

om vi söka skriftens lära,

om vi följa Herrens lag.

Han välsignar, han välsignar,

den får styrka, som är svag.

2. Himlens änglar oss beskåda,

de på allt som sker ge akt.

Låt det goda alltid råda,

då det onda har ej makt.

Älska dygden, älska dygden

och var sann – så Herren sagt.

3. Låt oss Herren trogna vara,

lyssna till hans Andes röst.

Han som varnar oss för fara

skänker ock i sorgen tröst.

O, var trofast, o, var trofast,

frid då fylla skall ditt bröst.

Text: Charles L. Walker, 1832–1904

Musik: John Menzies Macfarlane, 1833–1892

Psaltaren 37:3–5

Läran och förbunden 41:1

Läran och förbunden 76:5