Musik
Han som dog är nu uppstånden
föregående nästa

130

Han som dog är nu uppstånden

Värdigt

1. Han som dog är nu uppstånden,

kungör det med glädjens ljud!

Hos de fångna löste banden,

hela världen love Gud!

Han i kärlek ren och sann

död och ondska övervann.

2. Kom och sjung till Herrens ära,

stige sång till himlens Gud!

Nu och evigt är han nära,

kläd dig, jord, i morgonskrud!

Himlens strålande kupol,

påskens seger och symbol.

3. Han som dog är nu uppstånden,

han har öppnat himlens port.

Han oss taga skall vid handen,

då vårt verk vi här fullgjort.

Där vi i vår Faders hus

ser en högtid evigt ljus.

Text: Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Musik: Joachim Neander, 1650–1680

Markus 16:6–7

Mosiah 16:7–9