Musik
Gå ut med tro
föregående nästa

179

Gå ut med tro

Energiskt

1. Gå ut med tro och omvänd världen i vår Herres namn.

Bär vittne att han är Guds Son, som för till säker hamn.

Gå ut med hopp och mod och trofast sprid det glada bud

att människor av alla folkslag blott är barn till Gud.

2. Förklara att familjer kan bestå i evighet,

att vi kan finna kärleken som inga gränser vet.

Gå ut och tjäna Herren utan tanke att få lön;

med hjärtat fyllt av tacksamhet, för Herren hör din bön.

3. Guds sanningar har återställts i denna sista tid.

Förkunna dem med flit och kraft, att världen må få frid.

Predika evangeliet, stäm upp med lovsångs ljud,

att alla som vill tro Guds ord må prisa Herren Gud.

Text: Ruth M. Gardner, 1927–1999. © 1985 IRI

Musik: Lyall J. Gardner, f. 1926. © 1985 IRI

Läran och förbunden 42:6

Matteus 24:14