Musik
Herre, dig vi vilja dyrka
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

69

Herre, dig vi vilja dyrka

Vördnadsfullt

1. Herre, dig vi vilja dyrka

uti denna andaktsstund.

Skänk din Andes frid och styrka,

hjälp oss hålla vårt förbund.

Oss ej lämna, oss ej lämna,

Hjälp oss, Gud, att målet nå!

Oss ej lämna oss ej lämna.

Hjälp oss, Gud, att målet nå!

2. Hjälp oss dina bud att följa,

giv oss dagligen vårt bröd.

Låt oss Andens ljus ej dölja,

så din visdom städs oss bjöd.

Gud, var med oss, Gud, var med oss,

tills vi segern vunnit har.

Gud, var med oss, Gud var med oss,

tills vi segern vunnit har.

3. Må vi under dag som kommer,

städs bekämpa syndens här.

Må vi efter dödlig slummer

uppstå skönt och se dig där.

Till dig sjunga, till dig sjunga

lov och pris i evighet!

Till dig sjunga, till dig sjunga

lov och pris i evighet!

Text: Richard Alldridge, 1815–1896

Musik: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Hebreerbrevet 12:1–2

Läran och förbunden 59:23