Musik
Av kärlek sände Gud sin Son
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

122

Av kärlek sände Gud sin Son

Värdigt

1. Av kärlek sände Gud sin Son

till världen ned därovanfrån

att undervisa med sitt bud

om enda vägen till vår Gud.

2. Som människa han kom, Guds Son,

sig böjde under spe och hån.

Oskyldig världens skuld han tog,

för dess förlossning led och dog.

3. O kärleks Gud evinnerlig,

för all din nåd vi tackar dig.

Hjälp oss så leva att vi må

en plats i Jesu närhet få.

Text: Edward P. Kimball 1882–1937

Musik: Alexander Schreiner, 1901–1987. ©1948 LDS

Johannes 3:16–17

Läran och förbunden 34:3