Musik
O, våra fäders Gud
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

41

O, våra fäders Gud

Energiskt

1. O, våra fäders Gud, med mäktig hand

du leder stjärnors här kring solars brand!

O, du som världar styr i rymdens spår,

vårt tack och pris till dig i höjden går!

2. Din visa hand oss lett i tid som var,

till Sions land vår väg du tecknat har.

Var du vår Herre, var vår käpp och stav.

Led du oss hem, o du som liv oss gav!

3. Från krigets larm och pestens härjning svår

vi bedja dig om skydd, o Fader vår!

Hjälp oss att fatta helt ditt sanningsord,

att frid och glädje vi må ha på jord.

Text: Daniel C. Roberts, 1841–1907

Musik: George W. Warren, 1828–1902

Psaltaren 33:12

Ether 2:12