Musik
Guds lagar milda är
föregående nästa

78

Guds lagar milda är

Milt

1. Guds lagar milda är,

hans lära sann och god.

Bed Herren, som din börda bär,

att giva kraft och mod.

2. Med vaksam blick han ser

Guds folk i Sions gård.

Den hand, som kraft naturen ger,

ger ock de sina vård.

3. O, låt ej gråt och sorg

ditt sinne tynga då.

Se, Herren är din fasta borg,

i bön till honom gå.

4. Hans godhet ändlös är

hans nåd var morgon ny.

I bön han är mig städse när,

jag vill till honom fly.

Text: Philip Doddridge, 1702–1751

Musik: Hans Georg Nägeli, 1773–1836, arr. Lowell Mason, 1792–1872

1 Johannesbrevet 5:3

Psaltaren 55:23