Musik
Vår Herre och Förlossare
föregående nästa

117

Vår Herre och Förlossare

Vördnadsfullt

1. Vår Herre och Förlossare,

vi åter samlas i ditt namn.

Kärlek gudomlig vill du ge,

vars källa är din trygga famn.

För att du gjorde själen fri,

för all din nåd evinnerlig,

för kärlek stor, dig tacka vi.

Herre, vi vilja minnas dig!

2. Du för oss utstod spott och hån,

du för att frälsa gav ditt liv.

Hjälp oss att se att allt är lån,

tacksamma hjärtan, Gud, oss giv!

Synder förlåt oss, Herre kär.

Se till oss ned i denna stund!

Stärk oss i tron och var oss när,

hjälp oss förnya vårt förbund!

Text: Theodore E. Curtis, 1872–1957

Musik: Alfred M. Durham, 1872–1957

Läran och förbunden 138:1–4

Läran och förbunden 20:75–79