Musik
Oändlig är kärleken
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

125

Oändlig är kärleken

Tankfullt

1. Oändlig är kärleken

Jesus förunnar mig.

Jag kan ej förstå all den

nåd han förkunnar mig.

Jag bävar vid tanken

att korsfäst för mig han var,

att en gång på korset

han oskyldig bördan bar.

[Chorus]

O vilken kärlek stor

att han till jord kom ner

och för mig döden led!

O vilken kärlek stor,

himmelsk kärlek stor!

2. Förundrad jag är,

att han nedsteg från himlens sfär,

att rädda min själ,

som så stolt och så självisk är,

och skänka mig kärlek,

jag ovärdig ej förstod.

Att giva förlossning

för min skull han göt sitt blod.

[Chorus]

O vilken kärlek stor

att han till jord kom ner

och för mig döden led!

O vilken kärlek stor,

himmelsk kärlek stor!

3. Jag tänker på händer,

som stungna har blött för mig,

Ej nåden jag glömmer,

ej kärleken innerlig.

O låt mig i vördnad

få tillbedja vid hans fot,

då livet och kronan

jag lycklig får ta emot.

[Chorus]

O vilken kärlek stor

att han till jord kom ner

och för mig döden led!

O vilken kärlek stor,

himmelsk kärlek stor!

Text och musik: Charles H. Gabriel, 1856–1932

Mosiah 3:5–8

Johannes 15:13