Musik
Herre, sänd till oss din Ande
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

109

Herre, sänd till oss din Ande

Ödmjukt

1. Herre, sänd till oss din Ande,

stärk oss uti trons förbund.

Nu vårt bröd och vatten helga

denna ljuva sabbatsstund.

Herre, låt mig aldrig glömma,

att för mig du led och dog,

att du korsets smärta utstod.

Världens syndaskuld du tog.

2. Våra hjärtan fyll med kärlek,

och fördragsamhet oss giv.

Lär oss vandra bönens stigar,

lär oss leva rena liv.

När vår värdighet du prövat,

när ditt offer vi förstå,

Herre, låt oss hos dig vara,

låt din härlighet oss nå.

Text: Mabel Jones Gabbott, f. 1910. © 1948 IRI

Musik: Rowland H. Pritchard, 1811–1887

2 Nephi 2:7

Läran och förbunden 59:9