Musik
Jag ser långt bort en kulle grön
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

126

Jag ser långt bort en kulle grön

Vördnadsfullt

1. Jag ser långt bort en kulle grön,

dit stadens mur ej når.

Vår Herre där led korsets rön,

nu världen frälsnings får.

2. Det ej av mänska kan förstås

den pina han utstod.

Vi veta dock det var för oss

som fritt han gav sitt blod.

3. Blott han var god till undret stort

att sona synd och död.

Blott han fick öppna himlens port.

Blott han oss livet bjöd.

4. Du älskat oss så rent och ömt.

Vårt tack, o Herre, tag!

Din återlösning vi ej glömt.

Vi lyda vill din lag.

Text: Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Musik: John H. Gower, 1855–1922

Johannes 19:16–20

Hebreerbrevet 13:12