Musik
Jesus, när tanken flyr till dig
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

88

Jesus, när tanken flyr till dig

Vördnadsfullt

1. Jesus, när tanken flyr till dig,

med glädje fylls mitt bröst.

När orons börda trycker mig,

du är min hjälp min tröst.

2. Ej hjärta känt, ej tunga sagt

mer ljuvt och heligt namn.

Den frälsningsplan du fritt framlagt

bär till din trygga famn.

3. Hopp för den själ som tyngs av sorg:

du skänker tröst och mod.

Du är vår frälsnings säkra borg,

o, Herre, ren och god.

Text: Tillskriven Bernhard av Clairvaux, c:a 1091–1153

Musik: John B. Dykes, 1823–1876

Psaltaren 104:34

Enos 1:27