Musik
Herre, led mig med din Ande
föregående nästa

182

Herre, led mig med din Ande

Innerligt

1. Herre, led mig med din Ande,

att jag undervisar väl.

Lär mig lyssna till din maning;

då jag hjälpa kan var själ.

2. Låt mig genom ord och handling

visa vägen till ditt hus.

Hjälp mig nå en vän i mörker

genom Andens varma ljus.

3. Lär mig likna dig i kärlek,

att förlåta och förstå.

Hjälp mig på min jordevandring

blott den goda säden så.

4. Låt mig finna dem som vilsna

vandrat bort ifrån din hjord.

Hjälp mig bli en trofast herde,

alltid leva av ditt ord.

Text och musik: Lorin F. Wheelwright, f. 1909. © 1958, 1985 Lorin F. Wheelwright. Denna hymn får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning.

Läran och förbunden 43:15–16

Johannes 21:15–17