Musik
Välsigna, Gud, ditt folk
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

22

Välsigna, Gud, ditt folk

Ömt

1. Välsigna, Gud, ditt folk,

och sänd oss Andens tolk,

Hör oss, o Gud!

Hör oss, o Gud!

Då sorger oss nedböjt,

då ovän sig upphöjt,

då hjälpen länge dröjt,

hör oss, o Gud!

2. Fienden går mot fall,

aldrig han trotsa skall

ditt ord och bud,

ditt ord och bud.

Räck oss din starka arm,

bjud oss din kärlek varm,

slut till din lugna barm

ditt folk, o Gud!

3. Oss skydda med din hand,

när över hav och land

din vrede går,

din vrede går.

När upprörd våg och vind

oroar själ och sinn,

som förr var bölja bind,

du, Fader vår!

4. När riken rusta sig,

redo att föra krig

med tordönsljud,

med tordönsljud,

på dina barn giv akt!

Utsänd din änglavakt,

och fräls oss, som du sagt,

o, store Gud!

Text: Emmeline B. Wells, 1828–1921

Musik: Evan Stephens, 1854–1930

Läran och förbunden 59:16–20

Läran och förbunden 104:14