Musik
Kom, du sälla dag utlovad
föregående nästa

29

Kom, du sälla dag utlovad

Beslutsamt

1. Kom, du sälla dag utlovad,

kom och sprid ditt milda ljus!

Israel ej mer skall skingras.

Glädjerop från Faderns hus,

Hosianna, Hosianna,

stiga skall i mäktigt brus!

2. O, hur länge skall din vrede

mot ditt folk bestå idag?

Vänd all synd nu bort ifrån dem,

de dock älskar rättvis lag.

Herre Konung, Herre Konung,

skänk dem frihetens behag.

3. Måtte snart din Ande leda

Jakobs barn till verksam tro!

På dess vantro och förskingring

gör ett slut och skänk dem ro!

O Messias, vår Messias,

låt ditt folk i Sion bo!

Text: From Pratt’s Collection, ca. 1830, alt.

Musik: A. C. Smyth, 1840–1909

3 Nephi 5:25–26

Jeremia 31:10