Musik
Vi tackar nu vår Gud
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

55

Vi tackar nu vår Gud

Värdigt

1. Vi tackar nu vår Gud med hjärta hand och stämma.

Hans vilja god, hans bud må våra liv bestämma.

Allt från vår moders arm han oss välsignat har

med gåvor, kärlek varm, densamme Gud som var.

2. Må Gud oss vara när, i livets alla stunder,

oss hjälpa att vi här förstår hans verk och under.

Hans milda ord och bud må alltid för oss stå.

O, våra fäders Gud, hav tack för allt vi får.

Text: Martin Rinkhart, 1586–1649

Musik: Johann Crüger, 1598–1662

1 Krönikeboken 16:8–14

Alma 26:8