Musik
Ära ske Gud i höjd
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

43

Ära ske Gud i höjd

Med glädje

1. Ära ske Gud i höjd!

Himmel och jord med fröjd

prisa hans namn!

Han som oss nådig var,

som all vår smärta bar,

lovsjung med stämma klar,

lovsjung Guds Lamm!

2. Jesus, vår Herre kär,

bar syndens börda här,

prisa hans namn!

Han mötte korsets död,

hans kärlek är vårt stöd,

vår säkra hjälp i nöd,

lovsjung Guds Lamm!

3. Stäm upp, o änglars kör!

Till sång var tunga rör,

prisa hans namn!

Ära och härlighet

ske ljusets Majestät

uti all evighet,

lovsjung Guds Lamm!

Text: James Allen, 1734–1804, bearbetad

Musik: Felice de Giardini, 1716–1796

Uppenbarelseboken 5:9–13