Musik
Kom, låt oss prisa Gud
föregående nästa

57

Kom, låt oss prisa Gud

Med glädje

1. Kom, låt oss prisa Gud

med fröjd som ej förgår!

Kom, låt oss höja glädjens ljud

som till Guds tron uppgår!

2. O Gud, som känner allt,

vart solsystem, var värld.

Att lyda dig du har befallt

var själ uppå sin färd.

3. Vår Gud allsmäktig är,

vår Fader, mild och god.

Att genomgå vår prövning här

han ger oss kraft och mod.

4. All ära vare Gud!

Jag lyda honom vill.

Den själ som följa vill hans bud

hör himlens rike till.

Text: Isaac Watts, 1674–1748

Musik: Aaron Williams, 1731–1776

Jesaja 12:5

Romarbrevet 8:28