Musik
Låt den Helige Andens stämma
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

91

Låt den Helige Andens stämma

Lugnt

1. Låt den Helige Andens stämma

leda dig för varje dag.

Låt dess milda, ädla vädjan

alltid bli ditt hjärtas lag.

Den skall visa pliktens bana,

hindra dig att vilse gå,

den skall skydda från all fara,

från allt ont som dig kan nå.

2. Låt den Helige Anden leda

varje tanke, handling, ord;

då skall du i tron dig glädja

och välsignad bli på jord.

Sök dig den till dagligt sällskap,

lyd dess stilla, sakta röst,

lyssna alltid till dess maning,

frid då fylla skall ditt bröst.

3. Såra ej den Helige Anden,

ty då flyr den bort från dig.

Bed i stället till din Fader,

att din sak han åtar sig.

Bed i tro och han skall svara,

dig från ovan skänka nåd.

Han skall giva tro och kärlek

och sin Andes tröst och frid.

Text: C. A. Krantz, c:a 1850–1924

Musik: Edwin F. Parry, 1850–1935

Johannes 14:26

Moroni 10:5