Musik
Jag på Kristus tror
föregående nästa

81

Jag på Kristus tror

Innerligt

1. Jag på Kristus tror, han är min kung,

befriar mig från synd så tung.

I pris till honom höjs min röst

och glädje fyller då mitt bröst.

Jag på Kristus tror, han är Guds Son.

För mig han utstod spe och hån.

De döda gav han liv igen.

Han är min kung; han är min vän.

2. Jag på Kristus tror, hans namn ske pris.

All ära gav han Fadern vis.

Han vandrade bland oss på jord,

predikade sitt dyra ord.

Jag på Kristus tror, han är mitt ljus.

Han leder mig till Faderns hus.

Från troners höjder ser han mig

och säger ömt: Kom följen mig.

3. Jag på Kristus tror, han är min Gud.

Han gav sitt stora kärleksbud.

Jag dyrkar så min Herre kär

och fröjdas i de ord han lär.

Jag på Kristus tror, han gör mig fri.

Han lär mig att rättfärdig bli.

Då skall jag nå hans trygga hand

och bo i himlens sköna land.

4. Jag på Kristus tror, han ger mig frid.

Hans vilja ske i prövningstid.

Den stund jag vandrar smärtans stig

jag vet att han är nära mig.

Jag på Kristus tror; hans ankomstdag

skall komma snart till Guds behag.

Som jordens kung då kommer han

att råda över människan.

Text: Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1972 IRI

Musik: John Longhurst, f. 1940. © 1985 IRI

2 Nephi 25:23, 26, 29

Mormon 7:5–7