Musik
Församlens I trogne
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

140

Församlens I trogne

Majestätiskt

1. Församlens I trogne, jubelsånger höjen!

O kommen, o kommen till Betlehem!

Änglarnas Konung, vid hans krubba dröjen.

O kommen att tillbedja,

o kommen att tillbedja,

o kommen att tillbedja Frälsaren!

2. Hör änglarnas lovsång ljuda över jorden;

så prisa, du värld, Herrens helga namn.

Ära ske Gud, som människa är vorden!

O, låtom oss nu ära,

o låtom oss nu ära,

o låtom oss nu ära Frälsaren!

3. Så borde ock vi med jubelsång dig hälsa,

den evige Faderns enfödde Son,

ty du är född och kommen oss att frälsa.

Tack, lov och pris och ära,

tack, lov och pris och ära,

av hjärtat vi hembära Frälsaren!

Text: Tillskriven John F. Wade, c:a 1711–1786

Musik: Tillskriven John F. Wade

Lukas 2:8–20

Psaltaren 95:6