Musik
Vid midnatt ljöd den sången klar
föregående nästa

145

Vid midnatt ljöd den sången klar

Glatt

1. Vid midnatt ljöd den sången klar, som frid på jorden bjöd.

Vid harpors klang så underbar av änglars mun den ljöd:

”Åt jorden frid och välbehag!” I stillhet stjärnbeströdd

ljöd sången skön: ”Se, denna dag en Frälsare är född!”

2. Den skaran kom från himlens sky att sjunga glädjens ord,

och hoppets morgon än skall gry för trött och dyster jord.

Till världen detta fridens ljud nu kommer än en gång,

än når oss himlens glädjebud i änglaskarors sång.

3. Ty se, snart komma skall den dag profeter förutsagt:

Då jorden når en högre lag och kläds i himmelsk prakt.

Ny jord och himmel då den gång sin konung höra skall,

och åter ljuder änglars sång om frid på jorden all.

Text: Edmund H. Sears, 1810–1876

Musik: Richard S. Willis, 1819–1900

Lukas 2:8–17

Alma 5:50