Musik
Kom, kom Guds folk
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

19

Kom, kom Guds folk

Med övertygelse

1. Kom, kom Guds folk, ej kamp och möda räds,

blott med fröjd framåt drag! 

Fast lång och svår dig resan syns, dock gläds, 

nåd du får, ny var dag.

Långt bättre är att jaga bort 

bekymmer, kval av varje sort, 

gör så, och fröjdas må var själ:

Allt är väl! Allt är väl!

2. Sörj ej och tänk din väg är svår att gå,

så ej är, dagen gryr.

Hur kan en gång du segerns krona få,

om du fegt striden skyr?

Om gjorda dig, tag mod igen,

vår Gud de sina bistår än,

och snart vi jubla få med skäl:

Allt är väl! Allt är väl!

3. Vi platsen nått, som Gud för oss berett,

fjärran hän, långt i väst,

undgått den värld som smädat och belett,

där Guds folk trives bäst.

Vi skola höja glädjens ljud

och evigt lova Herren Gud.

Ej mer oss trampar oväns häl:

Allt är väl! Allt är väl!

4. Och om vi dö, förr’n resans mål vi nå,

ske alltså, vi fått ro.

Fria från sorg och möda skola då

vi hos Gud gå att bo.

Men leva vi och få igen

Guds folk i Sion möta se’n,

då sjunga vi av all vår själ:

Allt är väl! Allt är väl!

Text: William Clayton, 1814–1879

Musik: Engelsk folkmelodi

Läran och förbunden 61:36–39

Läran och förbunden 59:1–4