Musik
Vi sjunga om Guds kärlek stor
föregående nästa

114

Vi sjunga om Guds kärlek stor

Vördnadsfullt

1. Vi sjunga om Guds kärlek stor,

om honom som i höjden bor,

som enligt planen kom till jord

att dö och lida härliggjord.

2. Vi mötas varje sabbatsdag,

och enligt Herrens bud och lag

vi äta av det brutna bröd

och minnas Kristi liv och död.

3. Vad glädje, när i kärlek här

vi mötas, vän och broder kär.

Till minne av hans nåd nu må

vår lovsång till hans tron uppgå.

Text: George Manwaring, 1854–1889

Musik: Frank W. Asper, 1892–1973. © 1948 IRI

Läran och förbunden 138:1–4

Läran och förbunden 20:75