Musik
Folk och nationer, hör himlens röst
föregående nästa

181

Folk och nationer, hör himlens röst

Kraftfullt

1. Folk och nationer, hör himlens röst!

Budet skall nå vart människobröst.

Kunskap och ljus och sanningens ord

finns åter på vår jord.

[Chorus]

Kristi rena evangelium

lyser klart igenom tid och rum.

Kunskap från höjden når oss i dag.

Herre, vårt tack mottag.

2. Mörkret har skingrats. Tystnaden bröts.

Nu i hans kärlek glada vi möts.

Väntan är slut, vi törstar ej mer.

Sanningens ljus vi ser.

[Chorus]

Kristi rena evangelium

lyser klart igenom tid och rum.

Kunskap från höjden når oss i dag.

Herre, vårt tack mottag.

3. Utvalda till att tjäna vår Gud

går vi till varje land med hans bud.

Trofast predikas sanningens ord

för varje själ på jord.

[Chorus]

Kristi rena evangelium

lyser klart igenom tid och rum.

Kunskap från höjden når oss i dag.

Herre, vårt tack mottag.

Text: Baserad på tysk text av Louis F. Mönch, 1847–1916. © 1985 IRI

Musik: George F. Root, 1820–1895

Läran och förbunden 133:36–38

Läran och förbunden 128:19–21