Musik
Älska varandra
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

198

Älska varandra

Vördnadsfullt

Älska varandra,

så sade Jesus.

Det är ett nytt bud:

Älska varandra.

Därav skall alla

se att ni är mina;

om ni har kärlek

till varandra.

Text och musik: Luacine Clark Fox, f. 1914, arr. © 1961 Luacine C. Fox. Denna psalm får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning.

Johannes 13:34–35

1 Johannesbrevet 4:11