Musik
Som systrar i Sion (Kvinnor)
föregående nästa

199

Som systrar i Sion

Kvinnor

Beslutsamt

1. Som systrar i Sion vi verkar tillsammans.

Vi ber om välsignelser, ber om Guds stöd.

Att uppbygga riket är hela vår strävan,

samt trösta och lindra de lidandes nöd.

2. Den uppgift vi fått är att tjäna likt änglar,

ett kall som vi fullgör i stort och i smått.

Att frikostigt ge av vår kärlek till andra

ger glädje och lycka i rikaste mått.

3. Ja, stor är missionen och vidsträckt visionen

av tjänande, ödmjukhet, hängiven bön.

Ty endast med Andens gudomliga ledning

kan visdom och framgång bli evigt vår lön.

Text: Emily H. Woodmansee, 1836–1906

Musik: Janice Kapp Perry, f. 1938. © 1985 IRI

Galaterbrevet 6:2, 9–10

Läran och förbunden 11:12–14