Musik
Mitt vittnesbörd
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

84

Mitt vittnesbörd

Tankfullt

1. Jag tackar för det vittnesbörd

jag fått av Andens röst.

Guds sanning, att jag är hans barn,

nu brinner i mitt bröst.

2. Jag vet du finns i himmelen,

där också Kristus bor.

Jag vet du sänt profeter hit

att ge oss sanning stor.

3. Mitt öga skyms, mitt hjärta gläds

och Anden lyfter mig.

O Herre, hjälp mig välja rätt

och gå den smala stig.

4. Mitt vittnesbörd kan trösta mig,

att jag i sorgen ler.

Mitt öga öppnas så att jag

en glimt av himlen ser.

Text: Loren C. Dunn, f. 1930–2001 © 1985 IRI

Musik: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1985 IRI

1 Korintierbrevet 2:9–13

Alma 5:45–46