Musik
Mitt vittnesbörd
föregående nästa

84

Mitt vittnesbörd

Tankfullt

1. Jag tackar för det vittnesbörd

jag fått av Andens röst.

Guds sanning, att jag är hans barn,

nu brinner i mitt bröst.

2. Jag vet du finns i himmelen,

där också Kristus bor.

Jag vet du sänt profeter hit

att ge oss sanning stor.

3. Mitt öga skyms, mitt hjärta gläds

och Anden lyfter mig.

O Herre, hjälp mig välja rätt

och gå den smala stig.

4. Mitt vittnesbörd kan trösta mig,

att jag i sorgen ler.

Mitt öga öppnas så att jag

en glimt av himlen ser.

Text: Loren C. Dunn, f. 1930–2001 © 1985 IRI

Musik: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1985 IRI

1 Korintierbrevet 2:9–13

Alma 5:45–46