Musik
Lova Gud med glädjens röst
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

35

Lova Gud med glädjens röst

Med glädje

1. Lova Gud med glädjens röst.

Fröjda dig, o mänskobröst!

Liv och ljus och sannings ord

han oss gav – o, gläd dig, jord!

Lova Gud med glädjens röst.

Fröjda dig, o mänskobröst!

2. Andens hem är fridens hamn.

Ärat vare Herrens namn!

Tack och pris för kärleks nåd

stige högt till himlens råd!

Andens hem är fridens hamn.

Ärat vare Herrens namn!

3. Gode Fader, visdoms Gud,

evig sanning är ditt bud!

Skapelsen dig lov hembär,

allt får liv, där du är när.

Gode Fader, visdoms Gud,

evig sanning är ditt bud!

Text och musik: Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 IRI

Psaltaren 117

Läran och förbunden 20:17–21