Musik
Denna dag av fröjd och glädje
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

34

Denna dag av fröjd och glädje

Med glädje

1. Denna dag av fröjd och glädje,

vi vill ära Herrens namn.

Vi på denna helga plats vill

prisa högt hans trygga famn!

[Chorus]

Halleluja! Halleluja!

Ljust och rent nu gammal, ung

sjunger klara jubeltoner

till vår Herre, Gud och Kung!

2. Öppna Sions portar vida!

Låt dess renhet nå vår Nord,

låt välsignelserna flöda

i ditt rike här på jord.

[Chorus]

Halleluja! Halleluja!

Ljust och rent nu gammal, ung

sjunger klara jubeltoner

till vår Herre, Gud och Kung!

3. Må vi verka i Guds rike,

av profeter förutsagt,

där han löftets barn nu samlar,

i Guds hand sitt liv de lagt.

[Chorus]

Halleluja! Halleluja!

Ljust och rent nu gammal, ung

sjunger klara jubeltoner

till vår Herre, Gud och Kung!

Text och musik: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1980 IRI

Psaltaren 47:6–7

Alma 26:8, 16