Musik
Du, jordens Konung, kom
föregående nästa

27

Du, jordens Konung, kom

Kraftfullt

1. Du, jordens Konung, kom!

Vi väntar nu på dig!

O värld, från synd vänd om

och gå på livets stig!

Din ankomst är vår själs begär.

Ditt Israel snart samlat är.

2. All världens synd och ve

nu rensa med din eld!

Ditt folk snart önskar se

sin längtan tillfredsställd.

Med jubelsång kring världen all

din ankomst till oss hälsas skall.

3. Hell dig, du Sions Gud!

Du kommer till vår jord.

Vi höjer lovsångs ljud

och bönens helga ord.

Vi böjer knä invid din fot.

Vår tungas hyllning tag emot!

Text: Parley P. Pratt, 1807–1857

Musik: Anonym, ca 1889

Läran och förbunden 45:39, 44

Jesaja 35:10