Musik
O Gud, din Ande rört vår själ
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

106

O Gud, din Ande rört vår själ

Innerligt

1. O Gud, din Ande rört vår själ,

dess stilla, tysta röst oss lär

att ljust är målet. Allt är väl,

din närhet vi förnimma här.

Din Ande skänker kraft och mod;

den om dig vittnar, Fader god.

2. Se, Anden brinner i vårt bröst,

vi vet dess eld oss styrka bär.

Vi hör den gode Herdens röst,

som manar oss till verket här.

O, må vi följa Andens ljus,

som för oss hem till Faderns hus!

Text: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 IRI

Musik: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Mosiah 5:2

Lukas 24:32 (13–35)