Musik
Din väg av prövning må bestå
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

73

Din väg av prövning må bestå

Förtröstansfullt

1. Din väg av prövning må bestå.

Uthållig var och vid gott mod!

Styrka och tröst vi ständigt få,

sanningen sprides, Gud är god.

Sanningen sprides, Gud är god.

2. Pris till vår Gud som giver tröst.

Stige vår lovsång upp till dig.

Om stormen gnyr hör Kristi röst:

”I mig I skolen hava frid.

I mig I skolen hava frid.”

3. Ära ske Faderns helga namn,

han som oss sänt de goda män,

som föra oss till säker hamn,

visa oss hem till Frälsaren.

Visa oss hem till Frälsaren.

Text: Eliza R. Snow, 1804–1887

Musik: George Careless, 1839–1932

Läran och förbunden 58:2–4

Johannes 16:33