Musik
Kom, lyssna till profetens röst
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

9

Kom, lyssna till profetens röst

Med glädje

1. Kom, lyssna till profetens röst!

Hör ordet sänt från Gud!

Njut av hans sanning, frid och tröst,

höj glädjesångens ljud!

Vi funnit vägen fordom känd

av Guds profet och folk.

Oss åter en profet är sänd,

en Herrens sanningstolk.

2. Det dystra mörkret på vår jord

är inte längre kvar.

Det skingrats utav Herrens ord,

ty han sig visat har.

Av villoläror vilselett

allt folket var den gång.

Guds heliga dock nu beträtt

den vägen smal och trång.

3. Åt mänsklig makt, hur vitt berömd,

de aldrig sig betro,

och trots sitt hån är den fördömd

som Kristus vägrar tro.

Nu lyss till budet från Guds Son:

”Lyd villigt all min lag.

Då tecken följa skall på tron

till världens sista dag.”

Text: Joseph S. Murdock, 1822–1899

Musik: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Joseph Smith – Historien 1:14–17

Läran och förbunden 21:4–7