Musik
Modigt skall vi kämpa
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

173

Modigt skall vi kämpa

Energiskt

1. Modigt skall vi kämpa till dess striden är slut!

Glada vi är, glada vi är!

Seger skall vi vinna, om vi fast håller ut

och förtröstar på vår Fader kär.

Framåt! Vi räds ej hetta och köld,

mod är vår hjälm och tro är vår sköld,

dygd är vår fana, änglar vår vakt,

så framåt vi glada går uti Herrens makt.

[Chorus]

Modigt skall vi kämpa till dess striden är slut!

Glada vi är, glada vi är!

Seger skall vi vinna, om vi fast håller ut

och förtröstar på vår Fader kär.

2. Många modigt kämpat som i striden var med.

Striden var svår! Striden var svår!

Många sågs där falla uti stridsmännens led,

men de segerkransen säkert får.

Hör! Nu vår Herre kallar till slag,

tiden är kort, förspill ej din dag!

Gud är vår Konung, änglar vår vakt.

Vi kämpar för Frälsaren nu av all vår makt.

[Chorus]

Modigt skall vi kämpa till dess striden är slut!

Glada vi är, glada vi är!

Seger skall vi vinna, om vi fast håller ut

och förtröstar på vår Fader kär.

3. Kämpa för Guds rike, ja, mot våld och mot list!

Gud är vår vän! Gud är vår vän!

Fiende och ondska skall då vika till sist,

övermakt de aldrig får igen!

Faror kan komma, dock ej vi räds,

Jesus, vår Herre, leder oss städs.

Därför vi modigt kämpar mot dem,

tills målet vi hinna skall: Himlens ljusa hem.

[Chorus]

Modigt skall vi kämpa till dess striden är slut!

Glada vi är, glada vi är!

Seger skall vi vinna, om vi fast håller ut

och förtröstar på vår Fader kär.

Text: Anonym, The New Golden Chain, New York, 1866

Musik: William B. Bradbury, 1816–1868

2 Timoteosbrevet 2:3

2 Timoteosbrevet 4:7–8

Efesierbrevet 6:10–18