Musik
Israels hopp
föregående nästa

169

Israels hopp

Energiskt

1. Israels hopp, o kämpeskara,

barn av löftets sköna dag,

möt med frimod varje fara,

Herren leder dagens slag!

[Chorus]

Israels hopp, stå upp med hast,

rätts och sannings svärd håll fast!

Höj ditt stridsrop: vaka, bed!

Modigt dig till strid bered!

2. Mörkrets härar mot dig tåga,

rustade i synd och last.

Israels hopp, nu slaget våga,

segern vinns, blott du står fast.

[Chorus]

Israels hopp, stå upp med hast,

rätts och sannings svärd håll fast!

Höj ditt stridsrop: vaka, bed!

Modigt dig till strid bered!

3. Upp till kamp, Guds verk skall leva,

över ovän sväng ditt svärd.

Mörkret flyr, dess makter bäva;

segerns mål: en frälsad värld.

[Chorus]

Israels hopp, stå upp med hast,

rätts och sannings svärd håll fast!

Höj ditt stridsrop: vaka, bed!

Modigt dig till strid bered!

4. Snart skall striden lyktad vara,

sannings ovän slagen står.

Framåt, Sions unga skara,

segerns krona då du får.

[Chorus]

Israels hopp, stå upp med hast,

rätts och sannings svärd håll fast!

Höj ditt stridsrop: vaka, bed!

Modigt dig till strid bered!

Text: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musik: William Clayson, 1840–1887

Efesierbrevet 6:10–18

2 Nephi 28:7–8, 20–28