Musik
O säg, vad är sanning
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

184

O säg, vad är sanning

Bestämt

1. O säg, vad är sanning? Den ädlaste sten

på jord och bland världarnas prakt.

Ja, himmelens sanning är helig och ren,

men den jordiska skatt har förgängelsens sken

och stoft bliver konungars makt.

2. O säg, vad är sanning? En gåva så dyr

som var människa längtar att få.

Sök i svindlande djup, där den glimmar så ny,

eller högt över himmelens blånande sky;

det målet vi sträva att nå.

3. Väl spiran må falla ur härskarens hand,

och gäckas må världens förakt,

men sanningens tempel ej byggdes på sand

utan restes i himmelens eviga land

genom Herrens oändliga makt.

4. Ja, säg vad är sanning? Den först är och sist,

den är tidlös, beständig och rik.

Fast himmel och jord må försvinna förvisst,

skall dock sanningen motstå all prövning till sist.

Guds sanning är evigt sig lik.

Text: Johan Jaques, 1827–1900

Musik: Ellen Knowles Melling, 1820–1905

Läran och förbunden 93:23–28

Johannes 18:37–38