Musik
Lova och prisa din Herre och Konung
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

40

Lova och prisa din Herre och Konung

Med glädje

1. Lova och prisa din Herre och Konung med ära!

Låtom oss honom i kärlek vår dyrkan hembära.

Lovsjung hans namn,

han som oss bjuder sin famn!

Han vill sin nåd oss beskära.

2. Låtom oss tjäna vår Fader med hjärtan, som brinna.

Låtom oss kämpa och sträva att frälsningen vinna.

Rena vi då

uti hans rike ingå,

där vi hans frid skola finna.

3. Himmelske Fader, ditt folk du vill säkert bevara.

God och barmhärtig du skyddar ditt folk från all fara.

Du ej försmår

bönen som upp till dig går.

Du vill den visligt besvara.

4. Upphäv din röst, och din Herre och Skapare prisa.

Allt som har ande och liv, nu din tacksamhet visa.

Himmel och jord

frukta hans heliga ord,

alla hans verk högt beprisa.

Text: Joachim Neander, 1650–1680

Musik: Ur Stralsund Gesangbuch, 1665 arr. av William S. Bennett, 1816–1875, och Otto Goldschmidt, 1829–1907

Psaltaren 150

Psaltaren 23:6